De weg naar vrijheid

De weg naar vrijheid

Je leven in eigen hand

Het is wel degelijk mogelijk om het leven — dit leven — te begrijpen. Onze reacties kunnen worden begrepen en doorgrond.
Onze geest kan op zeer simpele, maar fascinerende wijze helder gemaakt worden. Daardoor kunnen we onze geest beter gebruiken en leidt deze ons naar juiste beslissingen. Zou het niet fantastisch zijn om het stuur in je eigen handen te hebben en het schip van jouw eigen leven op die koers te sturen die je altijd al hebt willen gaan?

Ron's Org neemt je graag mee op dit avontuur!

Waarheid

Vrijheid bereik je door over ieder onderdeel van het bestaan de waarheid te vinden. Waarheid kun je alleen vinden binnen jezelf. Daarvoor is het noodzakelijk dat je zuiver kunt waarnemen en denken.
We laten ons bij het waarnemen en denken allemaal leiden door ons verstand. Meestal werkt dat best aardig, maar zo af en toe laat het ons behoorlijk in de steek en beginnen we ons over onze eigen situatie en/of over het gedrag van anderen zorgen te maken.

Een heldere geest

De originele leer van L. Ron Hubbard omvat een eenvoudige maar fascinerende technologie om de geest meer helder (zuiverder) te maken. Als de procedures van deze technologie worden toegepast in de authentieke versie en in een omgeving waar geen druk en manipulatie heerst, dan is dat precies het uiteindelijke resultaat: een heldere geest!

Ons mission statement

Ons mission statement is: Mensen te begeleiden op hun weg naar zelfbeschikking en persoonlijke en geestelijke vrijheid en hen zelf een antwoord te laten vinden op de zin van hun bestaan.
Om dat doel te bereiken levert de oorspronkelijke technologie van L. Ron Hubbard een vaste en zekere weg naar dat einddoel. Naar zijn en onze mening is ieder individu uniek en heeft deze recht om een rijk en vol leven op deze aarde te leven. Ons doel is mensen te ondersteunen om iedere dag hun geestelijke balans te vinden en te groeien naar totale geestelijke vrijheid.
Dit doen we met veel plezier en in volledige vrijheid.

Scientology zonder de Scientology-Kerk

Bij het lezen van de naam Ron Hubbard denk je misschien aan de Scientology Kerk.
Daarmee heeft Ron's Org absoluut geen enkele band.
Ron’s Org neemt duidelijk afstand van van de Scientology Kerk, juist omdat die organisatie een technologie gebruikt die door haar is veranderd. Zij past die gewijzigde technologie onder druk toe en vraagt veel te hoge tarieven. Wat ons betreft heeft dat niets te maken met de originele leer van L. Ron Hubbard, zoals die te vinden is in zijn boeken en werken die dateren van 1950 tot 1980.

Een voorbeeld van wat Scientology wel is en wat jij ermee kunt doen voor jezelf en anderen kun je onder meer lezen in Dit citaat