(Solo-)Auditortraining

Gevorderde trainingen

Hieronder vind je omschrijvingen van de auditor-trainingen die Ron's Org Maasland levert. Hiermee leer je iemand anders (de zgn. preclear) te auditeren en hem zijn vermogens te laten terugkrijgen of vergroten.

Als je samen met iemand traint (je zgn. twin) auditeer je elkaar om-en-om, zodat zowel je vaardigheden als auditor vergroot worden als je vermogens als persoon. We spreken dan van co-audit.

Auditing volgen zonder training is ook mogelijk, maar is beperkt tot en met niveau IV. Daarna is studie noodzakelijk, omdat de hogere niveaus 'Solo' geauditeerd worden. Zoals het woord 'Solo' aangeeft, doe je dit alleen en moet je dus getraind zijn.

Auditor-trainingen

Methode 1 Word Clearing

Deze co-audit-training is erop gericht alle verkeerd begrepen woorden op te helderen in gebieden en beroepen waar feitelijk in het verleden je belangstelling voor is verdwenen. Heb je ook wel eens gevoeld dat wiskunde of taal niet jouw "ding" was? Welnu, dat komt louter en alleen door verkeerd begrepen woorden, gebrek aan definities of verkeerde definities bij het bestuderen van deze materialen. In training en co-audit ga je deze gebieden te lijf en wordt je interesse en zelfverzekerdheid verhoogd en weet je in ieder geval dat, als je zou willen, je de stof nu wel zou kunnen beheersen.

Een belangrijke opstap om met de verdere studies door te gaan.

Student Hat

De grote broer van 'Leren hoe te leren.' Je leert alles over het fenomeen studie. Je leert datgene wat je bestudeert toe te passen. Je leert conceptueel begrip te krijgen. En je leert feilloos de symptomen kennen, herkennen en verhelpen die tijdens studie kunnen optreden en deze kunnen belemmeren: gebrek aan massa, een verkeerd begrepen woord of symbool en het overslaan van een stap. Het eindresultaat van deze training is een persoon die supergeletterd is.

Deze training is noodzakelijk voor het volgen van alle studies vanaf Auditing Level 0

Auditor Level 0

Deze training leidt je op tot auditor op niveau 0 op de Brug. Als auditor pas je de processen toe op jouw preclear die hem ervan bewust maken dat hij vrijelijk over alles en met iedereen kan communiceren. Met andere woorden: je maakt iemand vrij van beperkingen in zijn communicatie.

Auditor Level I

Deze cursus leidt je op tot auditor op niveau I, waarbij je de preclear door middel van processen begeleidt tot een inzicht in het hoe en waarom van zijn problemen. Het eindresultaat is iemand die vrij is van bezorgdheid over problemen, die problemen en de bron ervan weet te herkennen en die de oorzaak ervan kan laten verdwijnen.

Auditor Level II

Deze training leidt je op om als auditor de preclear op de Brug te begeleiden bij het aanpakken van de ontsteltenissen die hij met anderen heeft gehad. Dingen die hem zijn aangedaan, dingen die hij anderen heeft aangedaan en die hij zichzelf heeft aangedaan, worden ontdekt en ontdaan van lading. Dit levert een preclear op die werkelijk opgelucht door het leven kan gaan.

Auditor Level III

Leidt op tot een auditor die in staat is bij de preclear zijn fixatie op het verleden vrij te maken. Tevens leer je de preclear's moeilijkheden bij het ondervinden van veranderingen vrij te maken. Zijn vermogen zal terugkeren om bewust in het heden te leven en om de toekomst zonder bedenkingen in te kunnen kijken.

Auditor Level IV

Als auditor word je getraind om door middel van processen de onderbewuste berekeningen van de preclear aan de dag te leggen. Het gaat hier om berekeningen die hem blokkeren zijn echte vermogens te benutten. De preclear ziet dat hij zich er steeds van bedient en het waarom wordt hem duidelijk. Alle inzichten die hij bij elkaar verwerft geven hem zijn natuurlijke vermogens terug.

Daarmee is de basis voor volledige geestelijke vrijheid gelegd.

New Era Dianetics (NED)

Voor veel preclears is een extra stap nodig om de staat van Clear te bereiken. Een Clear is iemand die bevrijd is van zijn reactieve verstand en die daardoor op volledige mentale capaciteit functioneert. Een groot deel van de beïnvloeding door anderen is voor de Clear weggevallen: hij is zelfgedetermineerd geworden.

De training en auditing voor deze stap kunnen wij momenteel nog niet geven, dus ontvang je die bij onze Duitse collega's.

 

Solo-auditor-trainingen

Solo-Auditor

Dit is de training die je alle kennis geeft om als Solo-auditor aan de slag te gaan. Nadat je de staat van Clear hebt bereikt in de vorige levels, ga je verder met de zgn. OT-levels.

OT staat voor Operating Thetan: een wezen dat willende en wetende oorzaak is over materie, energie, ruimte, tijd, vorm en leven. Operating komt van: "kan opereren zonder afhankelijkheid van dingen". Thetan komt van de Griekse letter Θ (theta) die staat voor 'gedachte' of misschien 'geest'. Een werkelijke OT is volledig vrij en is potentieel onbeperkt in zijn mogelijkheden.

Daarbij mag je je van alles voorstellen...

OT 1 t/m 8

Deze OT-levels bestaan telkens uit een studiedeel en een auditing-deel. In het studiedeel leer je precies hoe het kan dat je beperkt wordt in het gebruiken van de vermogens die je van nature bezit. Daarmee bedoelen we zowel 'normale' vermogens als goed leiding kunnen geven aan een groep, als meer 'esoterische' zaken zoals telepathie.

Zodra al het studiemateriaal van het level duidelijk is, ga je het bijbehorende 'gebied' aanpakken in Solo-sessies. De ontladingen en de verbeteringen in je vermogens op deze niveaus zijn ongekend!

OT 9 t/m 48

Deze OT-levels worden vooralsnog in Duitsland en Zwitserland begeleid.