Veel gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Geef je input

Deze lijst vullen we aan met jouw vragen indien die ook voor anderen interessant zijn. Wil je iets vragen of zeggen, of wil je (geheel vrijblijvend) kennis komen maken? Mail ons dan!

 1. Hoe denken jullie van Ron's Org over de Scientology-Kerk?
  Iedereen kan daar zijn eigen gedachten over hebben. Het onderwerp houdt ons niet zo bezig. Wij richten ons op het opleiden en auditeren van mensen, zodat zij een gelukkiger en efficiënter leven kunnen leiden. Natuurlijk krijgen wij te maken met mensen die vroeger lid van 'de Kerk' waren. Die mensen merken al snel dat de werkelijke toepassing van 'de Tech' er heel wat vrolijker uitziet dan ze eerder ervaren hebben.
 2. Als ik een cursus bij jullie volg, zit ik dan meteen vast aan die 'Brug'?
  Nee. De basistrainingen vormen per stuk een afgerond geheel. Met de kennis en kunde die je opdoet, kun je werkelijk iets doen in je leven. Je bent klaar met die training als je ervan overtuigd bent dat je kunt toepassen wat je geleerd hebt.
  De ervaring is, dat mensen na een training meer interesse krijgen voor studie en voor het leven in het algemeen. Doordat je op een beter niveau gaat functioneren, kan het zijn dat je je vol in het leven stort (en we je voorlopig niet terugzien), of dat je enorm aan de studie gaat omdat je méér wilt weten. Voor ons zijn beide uitkomsten fantastisch!
 3. Wat kost een cursus en hoe lang duurt een cursus?
  Prijzen lopen van Eur 150,-- voor een basiscursus tot Eur 1.400,-- voor profesionele auditorstrainingen. Stuur ons een email voor informatie die past bij de vraag die je hebt.
  Hoelang een cursus van begin tot eind duurt hangt van een aantal factoren af. Van te voren kunnen we een inschatting voor je maken.
 4. Waarom is het belangrijk om opgeleid te worden tot auditor?
  De feitelijke achtergrond van 'De Tech' is de doelstelling om het gros van de mensen geestelijk gezond te maken. Om dat te kunnen doen heeft LRH een trainingsprogramma opgesteld dat mensen opleidt tot een niveau waarop ze zelf mensen kunnen vrijmaken. Denk hierbij aan het olievlek-principe. Door én te trainen én zelf geauditeerd te worden, haal je een optimaal resultaat voor jezelf en bouw je aan zekerheid. Bovendien: denk je eens in wat voor gevoel het geeft om je vriend, vriendin of familie echt gelukkig te maken!
 5. Kun je cursussen ook schriftelijk volgen?
  Simpel en duidelijk: NEE. De reden hiervoor is eveneens simpel en duidelijk. Scientology is een toepasbare religieuze filosofie. Dat houdt in dat datgene wat je leert jou door middel van toepassing in de praktijk verder brengt naar de staat van geestelijke vrijheid. Vele mensen hebben geprobeerd zich op een theoretische manier Scientology eigen te maken en zijn daarbij gestrand. Puur vanwege het gebrek aan toepassing. Onze getrainde Course Supervisors willen dan ook graag ZIEN dat je in staat bent wat je hebt geleerd toe te passen en verifiëren daarmee tegelijk of je alles wel hebt begrepen.
 6. Wat is die zogenaamde geestelijke vrijheid?
  L. Ron Hubbard heeft in zijn jonge jaren veel gestudeerd en heeft zich verdiept in de Oosterse wijsbegeerte en religies. Hij ontdekte dat de menselijk geest uit een analytisch gedeelte bestaat en een zgn. reactief gedeelte (vergelijk met het 'dierlijke instinct').
  Het analytisch deel is actief wanneer wij in gewone doen zijn en onze dagelijkse dingen doen: werken, lezen, rekenen enz. Het reactieve deel wordt actief als het analytische deel het laat afweten. Gedreven door voortbestaansprikkels neemt het onderbewuste het stuur over en reageert de mens anders dan 'normaal.'
  L. Ron Hubbard schreef in zijn eerste boek en tevens best-seller: Dianetics, de Moderne Wetenschap van Mentale Gezondheid (1950) hoe ditzelfde reactieve deel van het verstand verantwoordelijk is voor ca. 70% van allerlei aandoeningen, zoals verkoudheid, hoofdpijn, reuma, doofheid, enz. Deze
  psychosomatische aandoeningen en andere onderbewuste belemmeringen worden in auditing aangepakt en leiden tot iemand die Clear is: vrij van zijn reactieve verstand en in staat zijn verstand optimaal te gebruiken.
  Waar de psycholoog verzandt in kretologieën, de psychiater je heenstuurt met: "Je moet er maar mee leren leven" — en de arts je afscheept met een pilletje, bieden de Scientology- en Dianetics-auditors in ieder geval een oplossing.
 7. Heeft mijn eerdere training waarde bij Ron's Org?
  Jazeker! Als je in het verleden goed bent getraind, zeker in de Church, dan is door de toepassing van de studie-technologie gewaarborgd dat de kennis is verkregen en kon worden toegepast. Enige opfrissing en een "studie-rehabilitatie" kunnen wellicht noodzakelijk zijn. Of een correctie richting Standaard Tech.
  Eerder opgedane ervaringen en studie zullen alleen maar helpen meer bevestiging te geven dat je de Brug op bent gegaan, geheel op zelf-gedetermineerde wijze. Natuurlijk zien wij je dan graag komen en bieden de supervisors je de ruimte en ondersteuning om je op je ontdekkingsreis te begeleiden.